Avlysning 2017

Drammen 13. Juni 2017

Grunnet et kritisk dårlig forhåndssalg av billetter ser vi i styret i Working Class Hero dessverre ingen annen mulighet enn å avlyse årets Working Class Hero-festival på Union Scene 16. og 17. juni. 

Vi ser oss nødt til å gå til dette drastiske skrittet da vi innser at vi ikke vil være i stand til å imøtekomme de merkostnader vi vet påløper som følge av å gjennomføre festivalen, og at dette vil sette underleverandører i en situasjon hvor vi ikke vil finne midler til å dekke disse utgiftene. Det vil derfor være økonomisk uansvarlig av Working Class Hero å gjennomføre, vel vitende om dette.

Vi ønsker imidlertid ikke å frata barna deres opplevelse, og kommer derfor til å gjennomføre barnefestivalen Working Class Kids som planlagt på søndag 18. juni. Kids har eget budsjett og får tildelt øremerkede midler, så dette vil ikke påvirke festivalens økonomi i negativ retning.

Alle forhåndkjøpte billetter til 16. og 17. juni vil selvfølgelig refunderes.

Vi beklager det inntrufne, og skulle for alt i verden ha sett at dette endte annerledes.

Mårten Skogmo
Festivalleder Working Class Hero